AutoMov

P002

เฟล็กปริ้นท์ P002 เฟล็ก PU100%
อุณหภูมิ : 135 องศาเซลเซียส
การลอก : ลอกเย็น
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 30 เมตร
ความหนาเฟล็กซ์ : 40 ไมครอน

Date: 25-06-2019

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

P002

เฟล็กปริ้นท์ P002 เฟล็ก PU100%
อุณหภูมิ : 135 องศาเซลเซียส
การลอก : ลอกเย็น
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 30 เมตร
ความหนาเฟล็กซ์ : 40 ไมครอน


PDF FILE TH