AutoMov

Flex Printable PM861

เฟล็กเมทัลปริ้นท์สีทอง เฟล็ก PVC
อุณหภูมิ : 180 องศาเซลเซียส
การลอก : ลอกเย็น
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 25 เมตร
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 50 เมตร
ความหนาเฟล็กซ์ : 140 ไมครอน

Date: 24-06-2019

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

Flex Printable PM861

เฟล็กเมทัลปริ้นท์สีทอง เฟล็ก PVC
อุณหภูมิ : 180 องศาเซลเซียส
การลอก : ลอกเย็น
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 25 เมตร
ขนาดม้วน : กว้าง 50 ซม. x ยาว 50 เมตร
ความหนาเฟล็กซ์ : 140 ไมครอน


PDF FILE TH

Flex Printable PM861


PDF FILE EN