AutoMov

เครื่องพิมพ์ Kornit Avalanche HD6

เครื่องพิมพ์ตรงลงบนผ้าพิเศษกับต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุดของ DTG กับกำลังการผลิต 110 ตัว/ชม.สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ขนาดใหญ่
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและคุณภาพสูงสำหรับผ้าที่ต้องการคุณภาพสูง
รองรับปริมาณการพิมพ์แบบอุตสาหกรรม
3 สเตปง่ายๆ < สอดเสื้อ, สั่งพิมพ์, อบแห้งและพร้อมจำหน่าย >

Date: 17-07-2019

AutoMov
  • ภาษาไทย
  • English

เครื่องพิมพ์ Kornit Avalanche HD6

เครื่องพิมพ์ตรงลงบนผ้าพิเศษกับต้นทุนการพิมพ์ต่ำที่สุดของ DTG กับกำลังการผลิต 110 ตัว/ชม.สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ขนาดใหญ่
ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและคุณภาพสูงสำหรับผ้าที่ต้องการคุณภาพสูง
รองรับปริมาณการพิมพ์แบบอุตสาหกรรม
3 สเตปง่ายๆ < สอดเสื้อ, สั่งพิมพ์, อบแห้งและพร้อมจำหน่าย >


PDF FILE TH

KORNIT AVALANCHE HD6 Printer

Avalanche, The robust, high volume printing system now with HD technology For even better results – significantly lower ink consumption


PDF FILE EN